DeRoos Vermeulen, bureau voor gedrags verandering

DeRoosVermeulen, bureau voor gedragsverandering, weet dat veranderen soms moeilijk is. Vooral als men ‘al jaren’ gewend is op een bepaalde manier te werken. Door onderzoek, advies en creatieve oplossingen garanderen wij veranderingen in het gedrag van de organisatie. Het is tijd voor nieuw leiderschap, tijd voor een nieuwe stijl van leiding geven!

DeRoosVermeulen levert regelmatig een bijdrage aan het debat over vrouwen in leidinggevende posities. Het kan gaan om kwalitatieve inzichten die wij verzamelen en van commentaar voorzien of kwantitatieve inzichten op grond van eigen onderzoek. De managementliteratuur maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen en gaat er gemakshalve vanuit dat vrouwen als leidinggevenden hetzelfde gedrag vertonen als mannen.