Dornseiffer voor Culturele Zaken

Dornseiffer voor Culturele Zaken. Sylvia Dornseiffer is een betrokken en deskundige cultuurprofessional met ruime management-en bestuurlijke ervaring. Zij gaf o.a. leiding aan teams van professionals van het Fonds voor de Letteren en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ook had zij zitting in vele commissies en werkgroepen. Maar bovenal houdt Sylvia van kunst en literatuur.

Sylvia Dornseiffer is een betrokken en deskundige cultuurprofessional met ruime management-en bestuurlijke ervaring. Zij gaf o.a. leiding aan teams van professionals van het Fonds voor de Letteren en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ook had zij zitting in vele commissies en werkgroepen. Maar bovenal houdt Sylvia van kunst en literatuur.

De rode draad in haar werk is dat zij kansen realiseert voor kunstenaars, projecten, culturele initiatieven en organisaties. Dat deed zij als festivalorganisator, beleidsmedewerker en fondsdirecteur. Tegenwoordig als onafhankelijk adviseur voor haar bedrijf Dornseiffer voor Culturele Zaken (DCZ).

Daarnaast is zij sinds 2014 betrokken bij projecten van Marc Noyons & Partners www.marcnoyons.com deskundig op Business Development, Fundraising en Relation Management in de culturele sector.

Sylvia Dornseiffer beschikt over een groot netwerk dat zij inzet voor haar werk als adviseur. Zij denkt graag mee in het ontwikkelen van een visie en kan goed ideeën verwoorden en vertalen in duidelijk taal, een heldere strategie en realistische voornemens. Door haar fondservaring is zij in staat een project snel te beoordelen op sterke en zwakke punten. Zij ziet beleidscontext en geeft gefundeerde strategische adviezen over fondsenwerving en haalbaarheid. Sylvia houdt van samenwerken, verbinden en coachen. Als ervaren bestuurder kan zij tijdelijk een organisatie leiden of project opzetten. Ook is zij actief als spreker, gespreksleider en publicist.

sylviadornseiffer.nl