Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. De Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen – Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 500.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd. Bij voorkeur in de regio Rotterdam of Utrecht omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Oprichtster en naamgeefster Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen (1890-1941) was het tiende en jongste kind van het echtpaar Van Beuningen-Brain. Een vrolijk en levenslustig mens, sociaal voelend, gezellig en dol op honden. In 1940 trouwde zij met de toen 75-jarige weduwnaar C.R.Th. baron Krayenhoff. Zij was het zonnetje in zijn leven. Maar ruim een jaar na het huwelijk overleed zij, kinderloos. Zij liet haar vermogen na aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. Het stichtingsbestuur bestaat uit nakomelingen van het echtpaar Van Beuningen-Brain.

elisemathilde.nl