Landgoed Noorderheide

Landgoed Noorderheide ligt in een uitgestrekt bos- en heidegebied, het Centraal Veluws Massief. Ten noorden en oosten wordt het begrenst door het Vierhouterbos, aan de zuidkant ligt het Elspeterbos en de Elspeterhei bevindt zich ten westen van het landgoed. De bossen, heidevelden en stuifzandgebieden hebben een grote diversiteit aan vegetatie. Edelherten, reeën, wilde zwijnen, dassen, vossen, konijnen en eekhoorns bewonen samen met vele andere dieren dit Veluwse grondgebied.

D.G. van Beuningen, koopman, reder, industrieel en kunstverzamelaar, heeft Noorderheide in de periode 1939 – 1941 laten bouwen door architect Frits Eschauzier. Het is de verdienste van het ontwerp en de uitvoering ervan dat het enorme complex niet detoneert in het landschap. Het huis was ooit een klein privé-museum door de kostbare verzameling schilderijen die er hingen. Deze verzameling is in 1958 geschonken aan het museum Boijmans, dat als dank ‘Van Beuningen’ aan zijn naam toevoegde. Tot begin 2008 hebben nazaten van D.G. van Beuningen in het landhuis gewoond.

landgoednoorderheide.nl