Jan XVII, Monastiek Centrum

Stichting Jan XVII, Monastiek Centrum. Met de aanstelling van Thomas van Kleef als algemeen directeur, maakte Stichting Jan XVII eind 2005 een doorstart. Aanvankelijk werd nog gehoopt dat het bestaande beleid binnen een nieuwe organisatorische structuur zou kunnen worden voortgezet.

Van Kleef adviseerde het bestuur echter een nieuwe weg in te slaan omdat dit beleid, de lasten voortvloeiend uit het beheer van Zeeveld en de beschikbare financiële middelen, te zeer met elkaar op gespannen voet stonden. Het bestuur ging akkoord met de nieuwe koers. Deze wil recht doen aan zowel de inzet van de oprichter van de stichting als aan de vereisten van een verantwoorde bedrijfsvoering.

jan17.nl