Hogeschool iPABO

Hogeschool iPABO is een zelfstandige lerarenopleiding voor het PC, RK en Islamitisch basisonderwijs met in totaal circa 1000 studenten en 120 medewerkers met vestigingen in Amsterdam en Alkmaar; dit zijn overzichtelijke aantallen die bijdragen aan het intieme karakter van de hogeschool.

De i van iPABO staat voor Interconfessioneel. Binnen onze school ontmoeten drie religieuze tradities elkaar: de rooms-katholieke, de protestants-christelijke en de islamitische. In de opleiding staat de religieuze diversiteit binnen de basisschool en de iPABO centraal. De Hogeschool werkt samen met andere pabo’s in Interactumverband en met VU/Windesheim en ROC ASA. Daarnaast heeft de Hogeschool samenwerkingsovereenkomsten met een aantal grote denominatieve schoolbesturen in de regio.

ipabo.nl