Jubileumboek Anderstein, Waar grond mensen verbindt

Geschiedenis van het familielandgoed Anderstein 1903 – 2003

Nu het landgoed Anderstein dit jaar zijn eeuwfeest viert als thuisbasis van de familie Van Beuningen, worden ter gelegenheid daarvan in dit boekwerk de wederwaardigheden van huis en bewoners vastgelegd voor de toekomst.

Honderd jaar geleden, toen de eerste Van Beuningens erover dachten zich in Maarsbergen te gaan vestigen, was ersprake van een reeds lang bestaande boerenhofstede in een fraai kleinschalig landschap met een huis dat in 1852 nieuw was gebouwd en de naam Anderstein kreeg. De ondernemingszin van de Van Beuningens kon in Maarsbergen tot zijn recht komen en leidde in de vroege perioden tot een belangrijk boerenbedrijf, een kaashandel en later tot een grote melkveehouderij.

Gevoel voor wijzigingen in de maatschappelijke ontwikkelingen bracht de familie ertoe in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een heel andere weg in te slaan. Dit leidde tot de aanleg van de golfbaan en tevens tot veel aandacht voor natuurontwikkeling.

Behalve de zorg voor het familiebedrijf was er van meet af aan ook belangstelling van de Van Beuningens voor de publieke zaak. De heer C.S. van Beuningen was vele jaren raadslid en wethouder van de gemeente Maarn en later maakte ook zijn zoon de heer H.A. van Beuningen jaren deel uit van het gemeentebestuur. Jongere leden van de familie zetten deze traditie nog steeds voort.

Als toenmalig burgemeester van Maarn heb ik de latere fase in de ontwikkeling van Anderstein van dichtbij kunnen volgen. Het is dan ook met veel plezier dat ik ter introductie van dit boek een voorwoord schrijf. Ik ben er zeker van dat het voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties een waardevol lees- en naslagwerk zal zijn.

A.D. de Stigter-Huising, oud-burgemeester van Maarn