Gevouwen Oevers – Drijfland van Mycelium

In 2018 werden de eerste plannen opgetekend. Erik ontwikkelde vervolgens in samenwerking met adviesbureau Mycelco een aquatisch mycelium of paludi mycelium. 100 % organisch materiaal. Zwam, zaagsel en riet, meer is het niet. Het mycelium is niet meer dan een tijdelijke maar essentiële tussenfase, uiteindelijk composteert het en vormt het voedsel voor de vegetatie.

In de lente van 2019 voerde Erik de eerste testen uit met beloopbare mycelium blokken als drijvers, en het eerste groeimycelium blok volgens Mycelce-concept ging te water in de Nieuwe Meer bij Vereniging De Oeverlanden Blijven! De herfst en winter van 2019 werden gebruikt om verder te ontwikkelen; het ontwerpen van een flexibel interlocking systeem en het maken van modellen ervan met daarbij een bodemverankering met de Biotoopboom door Erik Hobijn.

Er werd een LEGO-achtig systeem ontwikkeld waarmee een honingraat van rietzudden wordt gebouwd in willekeurige wateroppervlakten. Ook wel ‘topological interlocking as a principle of engineering design in construction of marine and coastal structures’. De plant is de plug.

De eerste 24 mycelium groeivormen drijven sinds de lente 2020 in de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder op een testlocatie (Oude Haagseweg, tegenover nummer 127A) en vormen samen een stukje honingraat van vier zeshoeken met rietaanplant. In de lente van 2021 willen we verder ontwikkelen om het systeem golfbestendig te maken. Er moeten verbeteringen aan het mycelium-substraat komen en de wortelgroei moet zo gestuurd worden dat het zich fijnmazig door het mycelium gaat vertakken. Het is een meerjarig leertraject. Als ons systeem uit de Research & Development-fase komt, kan opschaling eenvoudig uitgevoerd worden met bestaande paddenstoelenkwekers in Nederland.

Door het innovatieve karakter van dit idee, maar ook door het werken met levend materiaal waren de eerste stappen ronduit fascinerend. Uit dit proces verscheen een 36-pagina tellende rapportage, opgemaakt door Erik Hobijn.

gevouwenoevers.nl