Beleggings maatschappij RPC

Beleggingsmaatschappij RPC, ‘Rhoon, Pendrecht en Cortgene’ is eigenaar van ruim 1.500 hectare landelijk onroerend goed in Nederland, die zij door middel van pacht of erfpacht al meer dan honderd jaar ten dienste stelt van de landbouw en recreatie.

RPC is een bekende financier in de agrarische sector door de aankoop van gronden en die vervolgens in pacht of erfpacht uit te geven. Voor de agrariër vaak de oplossing om zijn bedrijf succesvol te kunnen uitbreiden en voortzetten. De beleggingsmaatschappij wil graag haar areaal uitbreiden, waarbij gezocht wordt naar gronden met een agrarische of recreatieve bestemming.

RPC is ontstaan uit de Heerlijkheid ‘Rhoon en Pendrecht’, gelegen in de provincie Zuid-Holland en de Heerlijkheid ‘Cortgene’, gelegen in de provincie Zeeland. Na aankoop van beide Heerlijkheden door de Rotterdamse reder en koopman Anthony van Hoboken in 1830 en 1843 zijn de oorspronkelijke Heerlijkheden omgevormd naar een beleggingsmaatschappij in agrarische onroerende zaken.